در عصر فناوری اطلاعات ، تقریبا تمام سازمانها و شرکتها داده های خود را به روشهای گوناگون در کامپیوترها نگهداری می کنند.

یکی از روشهای ذخیره سازی اطلاعات ، استفاده از RDBMS های مختلف می باشد که در دنیای کنونی ، SQL Server جز پرکاربردترین آن هاست.

درکشور ما نیز این مسئله مستثنی نبوده و اکثر سازمانها وشرکتها وسازمانها ، داده های حساس و مهم  خود را توسط این RDBMS ذخیره و نگهداری می کنند.

لذا نگهداری و پشتیبانی از آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . زیرا در صورت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه و نداشتن پشتیبانی مناسب از اطلاعات ، 

خسارتهای مالی جبران ناپذیری را به سازمان وارد خواهد کرد.

ما در SQLPro درکنار شما خواهیم بود تا نگرانی بابت از دست رفتن داده ها ، دزدیده شدن و سواستفاده از داده های شما را کاهش دهیم و با دانش و تیمی باتجربه ،

جلوی زیان های مالی که ممکن است به دلیل عدم آگاهی یا داشتن تجربه کافی بوجود بیاید ، بگیریم.

در ادامه لیستی از خدماتی که ما ارائه خواهیم کرد را ملاحظه خواهید نمود.

   • ارائه و پیاده سازی روش های مختلف تهیه Backup از Database ها براساس تعیین میزان Down Time نرم افزارهای مختلف
   • پیاده سازی راهکارهای High availability برای به حداقل رساندن مقدار Down Time
   • بررسی Database های موجود و اصلاح مشکلات کندی سرعت نرم افزارها
   • برقراری ارتباط بین شعب مختلف یک موسسه یا شرکت برای یکسان سازی اطلاعات 
   • راه اندازی سیستم های Data Warehouse و تهیه گزارشات مدیریتی
   • داده کاوی (Data Mining ) بر روی داده های سازمان و ارائه گزارشات تحلیلی 
   • Recovery کردن Database هایی که فایل MDF یا LDF آنها به هر علتی تخریب شده است
   • پیاده سازی مکانیزم های امنیتی برای امن کردن داده ها و محیط SQL Server
   • آموزش دوره های تخصصی Administrator به موسسات و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی
   • آموزش دوره های تخصصی T-SQL Querying و Database Design به شرکتهای نرم افزاری 
   • آموزش دوره های تخصصی Performance Tuning به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکتهای نرم افزاری
   • آموزش دوره های تخصصی SQL Server Security به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی
   • آموزش دوره های تخصصی SQL Server Integration Services
   • آموزش دوره های تخصصی SQL Server Business Intelligence
   • آموزش دوره های تخصصی SQL Server Reporting Services
   • عقد قرارداد با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی برای نگهداری و پشتیبانی از SQL Server
   • عقد قرارداد با شرکت های نرم افزاری جهت مشاوره در زمینه تحلیل و طراحی اصولی Database